Effektiewe beteken om risiko”s in die vlakmark te vermy

- Apr 26, 2016 -

Een van die mees haalbare maniere is om kapitaal in staat te stel om vrylik van die vlakonderneming te vloei. Deur kapitaalvloei kan kapitaal belê word in die onderneming met die hoogste opbrengsvlak, en kapitaal kan onttrek word uit die risikobedryf. As gevolg daarvan word die hoofstad van die vlak onderneming vereis. Likiditeit en hoë likiditeit, kapitaal begin voorraad, veral voorraad, en betree die markvloei van vlakprodukte. In die proses van skeiding van magte, hoe meer deeglike die skeiding, hoe belangriker die beheer, hoe meer beheer moet kundig wees, en die eienaar. Die vloei van kapitaal oefen druk uit op die operateurs van die vlakinstrumente. As gevolg hiervan begin die beheer van die sake-operateurs om van direkte beheer na onregstreekse beheer te beweeg. Hierdie indirekte beheer is gebaseer op die veronderstelling dat die eienaar nie direk inmeng met die bedryf van die vlakonderneming nie. Eers dan kan dit gedoen word.

 
Online Service